Přihlásit se

Aktuality

23.4.2022 – AVE smlouva 2022 – zde

23.4.2022 Pozvánka na shromáždění SVL – pozvánka a ostatní materiál – zde 

1.3.2022 – Kalkulace tepla zde- teplo_kalkulace 2022 a dodatek smlouvy na úklid – zde zde – dodatek 5_Drexlerová úklid

22.11.2021 Smlouva o dílouzavřena smlouva s f. Alpin industry s.r.o., domluvena záruka na celé dílo na 24 měsíců, práce započaly 19.11.2021 – k nahlédnutí zde

22.11.2021 Zápis ze shromáždění – přidán zápis ze  shromáždění ze dne 27.10.2021

11.10.2021 Pozvánka na shromáždění SVL pozvánka a ostatní materiál – zde

30.08.2021 Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 11.08.2021 – zde 

18.6.2021 – Revizní zprávy

18.06.2021 Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 03.06.2021 – zde 

20.05.2021 Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 22.04.2021 – zde

30.04.2021  FINANCE – byl vložen plán záloh na rok 2019 do sekce FINANCE – ZDE

06.12.2020 Výsledky hlasování per rollam – přidán zápis o hlasování  z  hlasování per rollam 2020  – zde

 

06.12.2020 Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 1.12.2020 – zde

06.12.2020 Odborné zkoušky výtahů – protokoly z jednotlivých vchodů – zde 

06.12.2020 Prohlídka střech – antény – zde

14.10.2020 – Z důvodu nutnosti schválit alespoň nejdůležitější body, výbor rozhodl o využití možnosti rozhodování vlastníků o usnesení mimo shromáždění, a to v písemné formě, tzv. způsobem per rollam.  Materiály k hlasování per rollam – zde.

Schůze shromáždění, která byla naplánována na 20. dubna 2020, se z důvodu nouzového stavu v  souvislosti s opatřeními COVID zrušila a nový termín bude domluven jakmile to okolnosti dovolí. Předpokládaný termín shromáždění září 2020.

31.8.2020 – Výbor rozhodl, že vzhledem k epidemiologickým opatřením proběhne hlasování o důležitých záležitostech, které je třeba rozhodnout v letošním roce, per rollam. Materiály budou rozeslány vlastníkům do konce září 2020.

Shromáždění bude uskutečněno, jakmile to okolnosti dovolí.

  • Přejeme  pevné zdraví

31.08.2020 – Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 28.07.2020 – zde

10.05.2020  FINANCE –  byly vloženy nové dokumenty do sekce FINANCE – ZDE

14.01.2020  FINANCE –  byly vloženy nové dokumenty do sekce FINANCE – ZDE

14.01.2020 – Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 07.01.2020 – zde

2020

23.08.2019 Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 20.6.2019 – zde

21.08.2019 – Smlouva na opravu lávek – přidána do sekce smlouvy – zde

13.08.2019 Revize plynu- náhled revizních zpráv zde

13.08.2019 – Oprava lávky u domu č.12  – od 13.8.2019 do 27.8.2019 bude probíhat oprava lávky – vchod do domu směrem do parku bude po dobu prací z bezpečnostních důvodů uzamčen.

13.08.2019 – Nová informace pro vlastníky, která se týká žaloby – zde

07.04.2019 – Zápis ze shromáždění přidán zápis ze  shromáždění ze dne 18.03.2019

04.03.2019 – materiály ke shromáždění – doplnění bodu 11 a změna u předloženého bodu 10 na základě námitky vlastníka, který návrh podal

04.03.2019 – znovu žádáme zájemce o práci ve výboru, aby se přihlásili na email svj

03.03.2019 – Pozvánka na shromáždění SVL – pozvánka a ostatní materiály zde

03.02.2019  FINANCE – byl vložen plán záloh na rok 2019 do sekce FINANCE – ZDE

2019 

19.11.2018 – Zápis ze shromáždění – přidán zápis ze  shromáždění ze dne 24.10.2018

19.11.2018 Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 1.11.2018 – zde

09.10.2018 Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 8.8.2018 – zde

09.10.2018 – Pozvánka na shromáždění SVL  pozvánka a ostatní materiály zde

03.07.2018  FINANCE – 19.6. byly vloženy nové dokumenty do sekce FINANCE – ZDE

03.07.2018 Požární prohlídky- náhled požárních prohlídek zde

07.06.2018 Informace k žádostem o vrácení 5% – informace o pravidlech pro vrácení 5% z kupní ceny po pěti letech – zde

07.06.2018 Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 23.5.2018 – zde

14.05.2018 Revize výtahů- náhled revizních zpráv zde

14.04.2018 Informace k rekonstrukcím – upozornění na pravidla při rekonstrukcích zde

12.03.2018 Domovní řád – na základě žádosti vlastníků nový odkaz zde

12.03.2018 Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 9.2.2018 – zde

05.01.2018 – Kalkulace tepla pro rok 2018 – přidána kalkulace tepla za rok 2018 zde

04.01.2018 Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 15.11.2017 – zde

20.10.2017 – Zápis ze schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru ze dne 11.10.2017 – zde

05.10.2017 – Nové znění stanov do dokumentů byl přidáno nové znění stanov na základě shromáždění ze dne 6.6.2017 k náhledu zde.

Na tomto odkazu lze nahlédnout na listiny založené u rejstříkového soudu: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-osoba?subjektId=863498 .

11.08.2017 – Zápis ze schůze výboru – přidán zápis schůze výboru z 31.7.2017

01.08.2017 –  Výtahy – odborné zkoušky výtahů vloženy zde

23.06.2017 – Zápis ze shromáždění – přidán zápis ze  shromáždění ze dne 6.6.2017, včetně příloh – zde

31.05.2017 – Kolísání tlaku vody  – dodán návrh na řešení od pana Vyšaty – zde – návrh na postup řešení kolísání tlaku a teploty vody – Vyšata 31.05.2017

30.05.2017 – Společné střechy – bližší informace ke společným střechám – zde

30.05.2017 – Smlouva s AK Diršmídová – přidána do sekce smlouvy – zde

22.05.2017 – Schůze výboru – přidán zápis ze schůze výboru – zde

22.05.2017 – Pozvánka na shromáždění SVL  pozvánka a ostatní materiály zde

22.05.2017 – Dodatek ke smlouvě -úklid  do sekce smlouvy byl přidán dodatek č.3 ke smlouvě o úklidu – zde

06.05.2017 – Výzva k vyklizení společných prostor   na základě požární zprávy žádáme o vyklizení společných prosto do 23.5.2017 –  žádost o úklid společných prostor domu  k nahlédnutí – Požární zprávy zde

20.04.2017  FINANCE – Vloženy nové dokumenty –přehled plateb, hospodaření,… -zde

07.04.2017  SCHŮZE VÝBORU – Vložen zápis  ze schůze výboru  ze dne 15.2.2017

23.2.2017 – Údržba oken   do sekce „Často kladené dotazy“ přidány návody na údržbu oken

21.2.2017 – Antigraffiti   do sekce „Smlouvy“ přidána smlouva s MČ Prahy 3 – zde

21.2.2017 – Zkouška doporučeného řešení kolísání teplé vody  Od  28.2. do 9.3. proběhne  pokus o zlepšení situace s kolísáním tlaku a teploty vody. Podrobnější informace zde

31.1.2017 – Kalkulace tepla 2017 k nahlédnutí zde 

15.1.2017  SCHŮZE VÝBORU – DODATEK  – Vložen dodatek k zápisu  ze schůze výboru  ze dne 8.12.2016

31.12.2016  SCHŮZE VÝBORU – Vložen zápis  ze schůze výboru  ze dne 8.12.2016

9.12.2016 ANTIGRAFFITI – výbor podal přihlášku do programu Atigraffiti – prihlaska-do-programu-antigraffiti, informace zde: http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/mestska-cast-praha-3-bude-od-roku-2017-realizovat-bdquo-antigraffiti-program-na-uzemi-prahy-3-ldquo-n207781.htm

28.10.2016  MOŽNÉ VÝPADKY DODÁVKY  VODY – Informace o možném přerušení dodávky vody v souvislosti s čištěním filtrů a měřením průtoku vody dne 4.11.2016 – zde 

12.10.2016  PŘEDÁVÁNÍ ČIPŮ – Vloženy nejčastější dotazy vlastníků na čipový systém otevírání dveří – zde

11.10.2016  SCHŮZE VÝBORU – Vložen zápis  ze schůze výboru  ze dne 6.10.2016

11.10.2016  PŘEDÁVÁNÍ ČIPŮ – Vloženy podrobnosti k  rozdávání čipů – zde

19.9.2016  VÝZVA K ZASTAVENÍ PRACÍ  – Vložena informace o výzvě, která byla dána některým vlastmíkům – zde

29.8.2016  TERMÍN SHROMÁŽDĚNÍ  – Vložena žádost o posunutí termínu – zde

29.8.2016  REVIZE  – Vložen zápis z revize požárního odvětrání – zde

24.8.2016  SCHŮZE VÝBORU – Vložen zápis  ze schůze výboru  ze dne 2.8.2016

24.8.2016  ODPOVĚĎ ÚŘADU MČ – Vložena  odpověď MČ k nebytovkám-zde, MČ tuto odpověď zaslala již 16.12.2015, bohužel došlo k nedorozumění a tento dokument se k výboru dostal až nyní

28.7.2016  INSTALACE ZÁMKŮ A ČIPŮ – Vložena smlouva o dílo + popis čipového systému – zde

19.7.2016  INSTALACE ZÁMKŮ A ČIPŮ – Od 25.7.2016 bude postupně probíhat v jednotlivých vchodech instalace samozamykacích zámků, čtecího zařízení čipů a kabelových rozvodů pro vstupní systém na vchodových dveřích domu.

17.7.2016  NOVÉ NÁSTĚNKY V DOMECH – V jednotlivých vchodech přidány nové nástěnky s Domovním řádem a Požární směrnicí 

 004

17.7.2016  SMLOUVA S PROLUXEM – Přidán nový dodatek ke smlouvě – zde

17.7.2016  SCHŮZE VÝBORU – Vložen zápis ze schůze výboru  ze dne 30.6.2016

20.6.2016  SMLOUVA S PRE – Smlouva s PRE – trafostanice 

20.6.2016  DODATEK K ZÁPISU ZE SHROMÁŽDĚNÍ – Přidáno k zápisům ze shromáždění – zde

18.5.2016 FINANCE – Přidáno daňové přiznání + další materiály -zde

16.5.2016 – SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Změna pokynů k užívání společných prostor- zde

15.5.2016 – REKLAMACE – Vyjádření zhotovitele k opakované reklamaci – zde

15.5.2016 – SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Zápis ze shromáždění – zde

30.4.2016 – SHROMÁŽDĚNÍ SVL –Přidány informace k požáru v domě 14 – k hlasování o zaplacení faktur

18.4.2016 – SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Pozvánka na shromáždění + ostatní materiály – zde

17.4.2016  SCHŮZE VÝBORU – Vložen zápis ze schůze výboru  ze dne 22.3.2016

1.4.2016 – SMLOUVA TECHEM  –  Vložena do smluv smlouva s f. Techem zpráva o předání a převzetí díla – smlouvy zde

1.4.2016 PLÁN ZÁLOH NA ROK 2016 Na stránkách FINANCE  vložen Plán záloh na rok 2016

14.3.2016  MIMOŘÁDNÁ REVIZE – Do revizních zpráv přidána  mimořádná revize po požáru – zde

14.3.2016  VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE ZA ROK 2015 – Faktura k nahlédnutí – zde

15.2.2016  KALKULACE TEPELNÉ ENERGIE – VYJÁDŘENÍ – Vložena kalkulace tepelné energie 2016 – vyjádření + kalkulace TE 2016 předběžná

8.2.2016  SCHŮZE VÝBORU Vložen zápis ze schůze výboru  ze dne 14.1.2016

31.1.2016 – ÚKLID CHODNÍKŮ 2016 – řešení úklidu chodníku MČ P3 před domem Lupáčova 10-20 + plánek neuklizených chodníků Lupáčova ulice

25.1.2016 – KALKULACE TEPLA 2016 – Přidána příloha ke smlouvě o dodávce tepelné energie – zde

22.1.2016 – REKLAMACE – Zápis z jednání o reklamacích dne 19.1.201 – ZDE 

17.1.2016 – ODEČTY PLYNU A ELEKTŘINY JIŽ 19.1.2016 – Informace k odečtům avíza pro vchody 10 a 12 , avíza pro vchody 14 a 16 avíza pro vchody 18 a 20

13.1.2016 – REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ – Aktualizace v sekci „Revizní zprávy“

12.1.2016 – REVIZE HROMOSVODŮ – Aktualizace v sekci „Revizní zprávy“

17.12.2015 NOVÉ POKYNY PŘI REKONSTRUKCI – Aktualizace v sekci „Často kladené dotazy“ – zde

15.12.2015 NEBYTOVÉ PROSTORY – Opakovaná žádost o sdělení informací – ZDE

6.12.2015 POJISTNÁ UDÁLOST – Oprava kopule – Lupáčova 14 – ZDE

6.12.2015 DOMOVNÍ ŘÁD – Vložen návrh domovního řádu  – zde

 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU – OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LUPÁČOVKA – Vložena pozvánka – Pozvánka na valnou hromadu dne 10.12.2015

29.11.2015 SCHŮZE VÝBORUVložen zápis ze schůze výboru  ze dne 18.11.2015

20.11.2015UZÁVĚRY VODY A PLYNU V jednotlivých domech jsou nově označeny hlavní uzávěry vody a plynu  viz. foto zde

20.11.2015 MONTÁŽ VODOMĚRŮ – Informace o termínech montáže bytových vodoměrů jsou vyvěšeny  na nástěnkách v jednotlivých vchodech k nahlédnutí i zde – Oznámení o montáži – Lupáčova 10 – 20

20.11.2015 ZPŮSOB ROZÚČTOVÁNÍ Informace o způsobu rozúčtování na rok 2016 přidána do sekce FINANCE – zde

19.11.2015 – KOLÍSÁNÍ TEPLOTY VODY – Informace o teplotě a tlaku vody 12.11.2015 – zde

22.10.2015 – Upravené  pokyny při provádění rekonstrukcí -zde 

22.10.2015 – Vložen nový rozpis: Okruhy činnosti jednotlivých členů výboru 

22.10.2015REKLAMACE Byla podána reklamace na topení a teplou voduk nahlédnutí zde – Reklamace topení a vody 21.10.2015

22.10.2015OSVĚTLENÍ – V Lupáčově 14 byla zvýšena intenzita osvětlení přidáním 60W žárovek.Nyní jsou na každém patře (od 1. do 7. patra) ve 3 světlech instalovány dvě 60W žárovky. Doposud byla v každám světle pouze jedna 60W.

14.10.2015 NEBYTOVÉ PROSTORY  –   Žádost nebytové prostory Lupáčova 10, 14, 16 – 10_2015

11.10.2015SMLOUVA TECHEM  –  Vložena do smluv smlouva s f. Techem o odečítací  službě + smlouvy na instalaci vodoměrů – smlouvy zde

11.10.2015  SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Vložen zápis ze shromáždění  ze dne 30.9.2015

23.9.2015 – PARUKÁŘKA   Reakce radnice k situaci na Vrchu sv. Kříže

13.9.2015 SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Materiály ke shromáždění SVJ– zde

13.9.2015 SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Pozvánka na 5. shromáždění  + plná moc k hlasování na shromáždění SVJ

8.9.2015 SCHŮZE VÝBORUVložen zápis ze schůze výboru  ze dne 3.9.2015

2.9.2015GENERÁLNÍ ÚKLID –  Od 1.9.2015 v jednotlivých vchodech začal probíhat generální úklid (mytí oken, sklepů apod.)

1.9.2015 HAVÁRIE VODY –  Z DŮVODU HAVÁRIE (LIPANSKÁ X LUPÁČOVA) NETEČE STUDENÁ VODA. CISTERNA S  VODOU JE PŘISTAVENA NA KŘIŽOVATCE NAPROTI RESTAURACI „U DUDÁKA“. ZÁVADA BY MĚLA BÝT ODSTRANĚNA V ZÍTŘEJŠÍCH ODPOLEDNÍCH HODINÁCH.

10.8.2015 REVIZE SVĚTLÍKŮ –  Vložena zpráva o kontrole požárně bezpečnostního zařízení ve střešních světlících – zde

31.7.2015VYJÁDŘENÍ MČ PRAHY 3 K PARUKÁŘCE  Vyjádření k „Žádosti o sjednání pořádku v okolí domu a na Vrchu sv. Kříže“ – zde

27.7.2015ZMĚNY VE VÝBORU  Informace o změnách ve výboru – zde 

27.7.2015ROZPOČET NA ROK 2015  Do složky „Finance“ vložen  rozpočet na rok 2015 z důvodu neodsouhlasení  na shromáždění – zde

25.6.2015ČÍSLOVÁNÍ SKLEPŮ Žádost o spolupráci s označením sklepů – dopis zde  

30.5.2015 VYJÁDŘENÍ VÝBORU – Právní  stanovisko  k námitkám vlastníka vznesených na shromáždění SVJ -zde

29.5.2015 SCHŮZE VÝBORUVložen zápis ze  schůze výboru ze dne 20.5.2015

12.5.2015PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA MČ PRAHY 3 – Na základě stížností vlastníků jednotek byla podána na MČ Prahy 3 žádost o sjednání pořádku v okolí domu a na Vrchu sv. Kříže – Žádost MČ P3 o sjednání pořádku

10.5.2015  SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Vložen zápis ze shromáždění SVL ze dne 29.4.2015 včetně Výkazu zisků a ztrát a Rozvahy – zde

30.4.2015 – K INFORMACI – Návrh rozpočtu na rok 2015 je neplatný, protože na shromáždění 29.4.2015 nedošlo k odsouhlasení příspěvků ve výši 10 Kč/m² a 350 Kč na byt.

21.4.2015 – PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKA Náhled zde

14.4.2015 – SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Materiály ke shromáždění SVL – zde

14.4.2015 – SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Pozvánka na  shromáždění SVL +plná moc  na shromáždění SVL 29.4.2015

6.4.2015 TERMÍN  SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Termín shromáždění se z 16.4.2015 posouvá na  29.dubna2015

31.3.2015 OPRAVY DOMU V RÁMCI ZÁRUKY Vložen seznam uplatněných reklamací – zde

18.3.2015 SCHŮZE VÝBORUVložen zápis ze schůze výboru ze dne 11.3.2015 

17.3.2015OZNAMOVACÍ POVINNOST – Vložena informace o  povinnosti vlastníků oznámit adresu, počet osob v BJ a kontakt

15.3.2015 ROZPOČET NA ROK 2015 Na stránkách FINANCE  vložen Návrh rozpočtu na rok 2015

15.3.2015ÚDRŽBA ZELENĚ – Informace k uzavření smlouvy s MČ Praha 3 – zde

11.3.2015 OPRAVA NÁTĚRU11.3.2015 proběhne v domě Lupáčova 10 oprava nátěru posprejovaných panelů u vchodových dveří

26.2.2015 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ  Daňové přiznání SV Lupáčova za rok 2014 včetně příloh je k nahlédnutí taktéž na stránkách FINANCE

26.2.2015 PŘEHLED HOSPODAŘENÍNa stránkách FINANCE  vložen přehled hospodaření a rozpis k hlavní knize  za rok 2014 

22.2.2015ODSTOUPENÍ ČLENA VÝBORU – Z výboru SV odstoupil člen výboru Jura Cibula. Výbor oslovil náhradníka Petra Khecka, který členství přijal a od  1.3.2015 převezme záležitosti spadající původně pod Juru Cibulu včetně záležitostí, které se týkají vchodu č.10.

22.2.2015 – VÝMĚNA RADIÁTORU – Vložen upravený postup při výměně radiátoru – zde

28.1.2015 KAVÁRNA LUPÁČOVA 10 – Informace pro hlasování na shromáždění – zde

22.1.2015 SCHŮZE VÝBORU – Vložen zápis ze schůze výboru ze dne 14.1.2015

11.1.2015ROZPOČET Do sekce FINANCE byla přidána kalkulace ceny tepla pro rok 2015

5.1.2015SMLOUVA TECHEM  –  Vložena do smluv smlouva s f. Techem o odečítací a rozúčtovací službě – smlouvy zde

21.12.2014 MĚŘENÍ DLE INDIKÁTORŮ – Měření tepla dle naměřených hodnot nově nainstalovanými indikátory bude prováděno od 1.1.2015. Indikátory v sobě automaticky uchovávají data naměřených jednotek ke konci každého roku, tzn. že stav indikátorů ke dni 1.1.2015 bude použit jako výchozí. Rok 2014 bude rozúčtován stejným způsobem, jako tomu bylo loni, tj. poměrově. Předávací protokol zde

15.12.2014 SHROMÁŽDĚNÍ SVL – Vložen zápis ze shromáždění SVL ze dne        2.12.2014

18.11.2014MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY – Termíny měření zde

14.11.2014 – SHROMÁŽDĚNÍ SVL –  Pozvánka na shromáždění SVL + Plná moc SVL 2.12.2014

14.11.2014 – ČINNOST VÝBORU – Vložena zpráva o činnosti výboru – k nahlédnutí  ZDE – Zpráva o činnosti výboru SVL

10.11.2014 INFORMACE K ÚDRŽBĚ ZELENĚ -Vloženy dokumenty k údržbě zeleně ve vlastnictví SV Lupáčova

7.11.2014 ZÁPIS SCHŮZE VÝBORU – Vložen zápis ze schůze výboru z 29.10.2014

6.11.2014 ZPRÁVY KONTROLNÍ KOMISE – Vloženy zprávy KK včetně odpovědí výboru SV 

10.10.2014 HASICÍ PŘÍSTROJEInformace o nákupu nových skříněk na hasicí přístroje – ZDE

9.10.2014 ŽÁDOST MP – Žádost o umístění antény na střechu domu – zde

2.10.2014 POJISTNÁ UDÁLOST – Proběhla likvidace pojistné události – krádež LED osvětlení  a hasicích přístrojů  protokol zde

22.9.2014 SCHŮZE VÝBORU – Vložen zápis ze schůze výboru ze dne 4.9.2014

11.9.2014 SMLOUVA NA TEPLO – Vložena do smluv  Smlouva  SMP o dodávce a odběru tepla

11.9.2014 TERMÍN MONTÁŽÍ INDIKÁTORŮ – Oznámení o termínu montáže indikátorů vytápění – zde

13.8.2014 KRÁDEŽE V DOMĚ – Informace o zvýšení krádeží v domech krádeže hasících přístrojů a elektroinstalace

6.8.2014   SMLOUVA O DÍLO – TECHEM – Vložena do smluv smlouva Techem indikátory vytápění

28.7.2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU – Informace o činnosti výboru Sdružení vlastníků Lupáčova 10,12,14,16,18,20, Praha 3 za období březen až červenec 2014 zde k nahlédnutí

30.6.2014 MĚŘÁKY TEPLA – V současné době připravujeme na základě schválení Shromáždění vlastníků jednotek smlouvu s firmou Techem na montáž elektronických indikátorů vytápění Techem ITN data III s rádiovým odečtem. Předpokládaný termín realizace od 15.9.2014 do 30.9.2014. Typ indikátoru  zde – elektronický ITN s rádiovým přenosem 🙂

30.6.2014 SLUŽBA SIPO – V současné době na základě Vašeho zájmu zajišťujeme ve spolupráci s SMP a Českou poštou možnost platby nájemného a služeb spojených s užíváním bytů prostřednictvím služby SIPO. Předpokládaný termín zprovoznění této služby je září 2014. O aktivaci služby Vás budeme předem informovat.

5.5.2014 POJIŠTĚNÍ DOMU A POJISTNÁ SMLOUVA Na základě schválení Shromážděním vlastníků bytových jednotek je dům Lupáčova 10 až 20 pojištěn u společnosti Allianz. Podrobnosti zde 🙂

4.5.2014 ZMĚNA ÚKLIDOVÉ FIRMY OD 1.6.2014 Na základě schválení Shromážděním vlastníků bytových jednotek Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20, Praha 3, bude od 1.6.2014 úklid domu zajišťovat firma Prolux. Podrobnosti zde 🙂