Přihlásit se

OZNAMOVACÍ POVINNOST

 

Povinnosti vlastníků oznámit adresu, počet osob v BJ a kontakt

Nový vlastník:

Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, výboru SVJ na email: svlupacova@seznam.cz, nebo poštou na adresu uvedenou v zápatí tohoto nejpozději d o jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení (tzn.: změna adresy trvalého pobytu i přesto, že vlastník byt neprodal a bydlí v něm dále, nebo změna v počtu osob, které mají v bytě domácnost).

Doporučujeme přidat tel. kontakt a emailovou adresu, z důvodu lepší a rychlejší komunikace mezi vlastníkem, výborem SV a správcovskou firmou.

Pronájem bytu:

Pokud vlastník jednotky přenechá byt k užívání jiné osobě (např. pronájem), oznámí i jméno a adresu této osoby a rovněž počet osob, které budou mít v bytě domácnost.

Dále doporučujeme přidat tel. kontakt na osobu, která bude byt v pronájmu užívat z důvodu vyřešení neodkladných záležitostí (havárie atd.).

Výbor SV